3 Sawal ..

By
Advertisement
આ ત્રણ પ્રશ્નો છે.

અગર તમે સાચો જવાબ આપી દો , તો ઉ મ્મીદ છે કે તમે બધી પરીક્ષા પાસ કરી સખ્શો .

1 . ફ|સી નો સમય બપોરના 04:00 વાગ્યા પછી અને સુરજ નીકળ્યા પહેલા કેમ આપવામાં આવે છે . ????

બીજા સમયમાં કેમ નહી . ????

2 . એ કઇ વસ્તુ છે જો તમારી પાસે હોય તો લગ્ન ના થાય અને ના હોય તો અંતિમ સંસ્કાર પણ ના થાય . ???

3 . અગર કોઈ છોકરીની લાશ મળી હોય તો કંઈ રીતે ખબર પાડશો કે તે છોકરી હિન્દુ છે કે મુસ્લીમ ..???
Replay must

જેને પણ મોકલી શકતા હોય તેને મોકલો અને જવાબ લાવો .

એ તમને ચેલેન્જ છે

0 comments:

Post a Comment