Guess This Maharashtra's City Names By Vehicle Code !

By
Advertisement
Guess This Maharashtra's City Names By Vehicle Code !

Example : MH-01 : Mumbai (South)

๐Ÿš—MH-01 :
๐Ÿš—MH-02 :
๐Ÿš—MH-03 :
๐Ÿš—MH-04 :
๐Ÿš—MH-05 :
๐Ÿš—MH-06 :
๐Ÿš—MH-07 :
๐Ÿš—MH-08 :
๐Ÿš—MH-09 :
๐Ÿš—MH-10 :
๐Ÿš—MH-11 :
๐Ÿš—MH-12 :
๐Ÿš—MH-13 :
๐Ÿš—MH-14 :
๐Ÿš—MH-15 :
๐Ÿš—MH-16 :
๐Ÿš—MH-17 :
๐Ÿš—MH-18 :
๐Ÿš—MH-19 :
๐Ÿš—MH-20 :
๐Ÿš—MH-21 :
๐Ÿš—MH-22 :
๐Ÿš—MH-23 :
๐Ÿš—MH-24 :
๐Ÿš—MH-25 :
๐Ÿš—MH-26 :
๐Ÿš—MH-27 :
๐Ÿš—MH-28 :
๐Ÿš—MH-29 :
๐Ÿš—MH-30 :
๐Ÿš—MH-31 :
๐Ÿš—MH-32 :
๐Ÿš—MH-33 :
๐Ÿš—MH-34 :
๐Ÿš—MH-35 :
๐Ÿš—MH-36 :
๐Ÿš—MH-37 :
๐Ÿš—MH-38 :
๐Ÿš—MH-39 :
๐Ÿš—MH-40 :
๐Ÿš—MH-41 :
๐Ÿš—MH-42 :
๐Ÿš—MH-43 :
๐Ÿš—MH-44 :
๐Ÿš—MH-45 :
๐Ÿš—MH-46 :
๐Ÿš—MH-47 :
๐Ÿš—MH-48 :
๐Ÿš—MH-49 :
๐Ÿš—MH-50 :
๐Ÿš—MH-51 :
Forward This to Another Group Lets See How many Knows


Answers

๐Ÿš—MH-01 : Mumbai (South)
 ๐Ÿš—MH-02 : Mumbai (West) Andheri West
๐Ÿš—MH-03 : Mumbai (East) Anik-Wadala
๐Ÿš—MH-04 : Thane
๐Ÿš—MH-05 : Kalyan
๐Ÿš—MH-06 : Raigad
๐Ÿš—MH-07 : Sindhudurg
๐Ÿš—MH-08 : Ratnagiri
๐Ÿš—MH-09 : Kolhapur
๐Ÿš—MH-10 : Sangli
๐Ÿš—MH-11 : Satara
๐Ÿš—MH-12 : Pune
๐Ÿš—MH-13 : Solapur
๐Ÿš—MH-14 : Pimpri-Chinchwad
๐Ÿš—MH-15 : Nashik
๐Ÿš—MH-16 : Ahmednagar
๐Ÿš—MH-17 :Shrirampur
๐Ÿš—MH-18 : Dhule
๐Ÿš—MH-19 : Jalgaon
๐Ÿš—MH-20 : Aurangabad
๐Ÿš—MH-21 : Jalna
๐Ÿš—MH-22 : Parbhani
๐Ÿš—MH-23 : Beed
๐Ÿš—MH-24 : Latur
๐Ÿš—MH-25 : Osmanabad
๐Ÿš—MH-26 : Nanded
๐Ÿš—MH-27 : Amravati
๐Ÿš—MH-28 : Buldhana
๐Ÿš—MH-29 : Yavatmal
๐Ÿš—MH-30 : Akola
๐Ÿš—MH-31 : Nagpur
๐Ÿš—MH-32 : Wardha
๐Ÿš—MH-33 : Gadchiroli
๐Ÿš—MH-34 : Chandrapur
๐Ÿš—MH-35 : Gondia
๐Ÿš—MH-36 : Bhandara
๐Ÿš—MH-37 : Washim
๐Ÿš—MH-38 : Hingoli
๐Ÿš—MH-39 : Nandurbar
๐Ÿš—MH-40 : Wadi/Nagpur (rural)
๐Ÿš—MH-41 : Malegaon
๐Ÿš—MH-42 : Baramati
๐Ÿš—MH-43 : Navi Mumbai/Vashi
๐Ÿš—MH-44 : Ambejogai
๐Ÿš—MH-45 : Akluj
๐Ÿš—MH-46 : Panvel
๐Ÿš—MH-47 : Borivali, Mumbai
๐Ÿš—MH-48 : Thane/Virar
๐Ÿš—MH-49 : Nagpur
๐Ÿš—MH-50 : Karad (Satara Rural)
๐Ÿš—MH-51 :  Nasik Rural

0 comments:

Post a Comment