EK MULGA AANI MULGI GAADI VARUN JAAT ASTAT - Puzzles Answers

EK MULGA AANI MULGI GAADI VARUN JAAT ASTAT

By facebook comments
Advertisement
जो उत्तर देइल तो बादशाह

1 मुलगा आणि एक मुलगी गाडीवरून जात असतात चौकात पोलिस त्यांना थांबवतो आणि विचारतो तुमचे नाते काय?

मुलगा सांगतो

हीचा सासरा माझ्या सासरयाचा बाप आहे
नांत काय????

3 तासात सांगा

0 comments:

Post a Comment

Powered by Blogger.